Klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure.

U heeft een medisch hulpmiddel geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat het hulpmiddel niet overeenkomt met uw verwachtingen. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde hulpmiddel. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

  1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit kunt u opsturen naar Schonagen orthopedische schoentechniek, Wethouder Jansenlaan 214, 3844 DG Harderwijk. U kunt dit ook bij de balie of behandelaar afgeven. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
  1. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVOS-Orthobanda. Vult u daartoe het online klachtenformulier in. Dit kunt u vinden op https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling

In de klachtenregeling orthopedische hulpmiddelen staat de behandeling van klachten over geleverde diensten en of producten van leden van NVOS-Orthobanda beschreven. Wij zijn bij de NVOS-Orthobanda aangesloten.

Klachtencommissie NVOS-Orthobanda

Postbus 22142

1302 CC  ALMERE

Telefoon 035-5880495

Email: klachten@nvos-orthobanda.nl

De klachtenregeling kunt u hier downloaden: https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling.