Klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure.

U heeft een medisch hulpmiddel geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat het hulpmiddel niet overeenkomt met uw verwachtingen. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde hulpmiddel. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

  1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit kunt u opsturen naar Schonagen orthopedische schoentechniek, Wethouder Jansenlaan 214, 3844 DG Harderwijk. U kunt dit ook bij de balie of behandelaar afgeven. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
  1. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVOS-Orthobanda. Hier kunt de klacht op verschillende manieren indienen:

Via het digitaal klachtenformulier op https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling

Per email naar klachten@nvos-orthobanda.nl

Klachtenformulier per post versturen naar:

Klachtencommissie Orthopedische en Medische hulpmiddelen

Postbus 22142

1302 CC Almere

De klachtencommissie neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Zij vragen uw toestemming om uw dossier op te vragen en eventueel aanvullende benodigde informatie. Nadat het dossier compleet is, ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie. Daarna gaan zij via het principe van hoor en wederhoor kijken wat er aan de hand is en wat een passende oplossing kan zijn. Zodra zij voldoende informatie hebben geven zij hun oordeel aan beide partijen af.  De klachtenregeling kunt u hier downloaden: https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling.