14 juni 2022

NEN-EN50110/ NEN3140 proof

De firma Nullast heeft al onze arbeidsmiddelen gekeurd en gelukkig kunnen wij melden dat alles op orde was en is. Wij zijn weer NEN-EN50110/ NEN3140 proof!