AANDOENINGEN

Onderstaande documenten bevatten informatie aangaande veel voorkomende voet- en teenafwijkingen. Ook is er aanvullende informatie betreffende het gebruik van uw orthese.