Klachtenprocedure


Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure. 

U heeft een medisch hulpmiddel geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat het hulpmiddel niet overeenkomt met uw verwachtingen. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde hulpmiddel. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

  1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit kunt u opsturen naar Schonagen orthopedische schoentechniek, Wethouder Jansenlaan 214, 3844 DG Harderwijk. U kunt dit ook bij de balie of behandelaar afgeven. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVOS-Orthobanda. Deze kunt u als volgt bereiken: Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen Postbus 120, 3760AC Soest. Tel(034) 6037964 544. Email: klachten@nvos-orthobanda.nl
  3. Als bovengenoemde klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil. In dat geval kan deze (inclusief de uitspraak van de klachtencommissie) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de SEMH. U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken: Geschillencommissie SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn. Email: info@semh.info

De uitspraak van de Geschillencommissie van de SEMH is bindend. De Geschillencommissie van de SEMH doet uitsluitend een uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst / product en niet over een tegemoetkoming van ondervonden schade. Daarvoor moeten de gebruikelijke wegen in het private recht worden gevolgd.

twitter_bird

TWITTER:

Locatie

Meer weten over ons?

Bekijk onze vestiging in Harderwijk. U vindt ons ook in Ermelo: Gezondheidscentrum De Linde, Burg Langmanstraat 4, boven supermarkt Plus Alberts.

Lees meer over ons

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Maak via het contactformulier of telefonisch een afspraak. Wij nemen graag de tijd voor u, want zoals iedere voet is ook ieder voetprobleem uniek.

Naar de contact pagina
grrl